zde se nacházíte:
Úvod > Služby > GDPR

GDPR

Advokáti v CHS LEGAL se dlouhodobě věnují problematice osobních údajů a jejich ochraně, včetně např. zasílání nevyžádaných sdělení, kamerového monitoringu nebo věrnostních programů.


Vzhledem k tomu, že dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), se aktivity kanceláře v této oblasti ještě zintenzivnili. 

Partner advokátní kancelář Mgr. Jaroslav Hroza se zúčastnil konzultací a diskuzí na téma GDPR a jeho aplikace do každodenní praxe, např. i v rámci konference „GDPR - každodenní implementace ve státní správě“ pořádané Koordinátorem digitální agendy Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem pro ochranu osobních údajů ČR, s finanční podporou z Programu Evropské komise na podporu strukturálních reforem.

Se svými klienty připravovali lidé z CHS LEGAL koncepci implementace GDPR do jejich procesů a smluvní dokumentace, a to jak dovnitř, tak navenek, aby tyto splňovaly zákonné požadavky. Diskutují se problémy, které nejsou ani teorií a samozřejmě ani praxí ještě dostatečně vyřešeny. Často probíhají konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Všichni lidé z CHS LEGAL jsou připraveni být pro své klienty v této oblasti silou, která je bez úhony přenese přes nové právní požadavky. GDPR však není revoluce, ohledně které je třeba vytvářet paniku, ale evoluce povinností při ochraně osobních údajů.

Služby poskytované v této oblasti

  • Analýza rizik, která odhalí, jakým způsobem se ve společnosti zpracovávají osobní údaje a jaká rizika z toho plynou
  • Navržení organizačních a technických opatření, která jsou vhodná / nutná pro implementaci GDPR
  • Úprava a příprava smluvních dokumentů, např. pracovních smluv a smluv o zpracování osobních údajů, souhlasů se zpracováním osobních údajů
  • Školení zaměstnanců o jejich povinnostech ve vztahu ke zpracování osobních údajů ve společnosti

Kontaktní formulář

Zavolejte nám na +420 222 512 179 nebo použijte formulář pro Váš dotaz.