zde se nacházíte:
Úvod > O nás > Mgr. Jaroslav Hroza

Mgr. Jaroslav Hroza

Advokát a partner advokátní kanceláře CHS LEGAL

E: hroza@chslegal.eu

Předcházející praxe

Před zahájením spolupráce s několika dalšími zkušenými advokáty v CHS partners působil Jaroslav několik let ve dvou významných českých advokátních kancelářích, a to Havel, Holásek & Partners a BBH. V letech 2002 - 2003 pracoval Jaroslav jako interní právník ve finanční skupině České spořitelny, a.s. Do roku 2007 také jako advokát poskytoval právní služby pro společnosti holdingu, jehož hlavní činností je prodej automobilů v několika zemích Evropy.

Dosažené vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1999), titul Mgr.

Členství v profesních organizacích

Česká advokátní komora, od roku 2007.

Jazyky

čeština, angličtina, němčina, španělština

Specializace

Obchodní právo
Restrukturalizace a insolvence
Soudní spory a arbitráže
Právo IT, implementace SW
Právo duševního vlastnictví a uplatňování nároků z těchto práv
Právo na ochranu proti nekalé soutěži, ochrana dobré pověsti PO, ochrana osobnosti
Bankovnictví a finance 

Přehled významných transakcí

Zastupování české pobočky významné realitní kanceláře v souvislosti s výkonem její činnosti a vymáháním nároků z uzavřených smluv.

Poradenství českému subjektu zabývajícím se prodejem a financováním vozidel v souvislosti s korporátními změnami a založením evropské společnosti.

Zastupování nadnárodního výrobce obalů v mezinárodním rozhodčím řízení vedeném v zahraničí, jehož předmětem byl nárok na náhradu škody.

Zastupování zahraničního strojírenského výrobce v rozhodčím řízení ohledně nároků z dodávek komponentů pro solární elektrárny.

Poradenství českému poskytovali služeb v oblasti telekomunikací v souvislosti s právy duševního vlastnictví a zastupování v soudním sporu.

Poradenství významnému českému výrobci potravinových doplňků v souvislosti s jejich označením a právy duševního vlastnictví, včetně jejich převodu a licencí.

Poradenství státnímu podniku v souvislosti s licenčními smlouvami ohledně významného informačního systému a následné zastupování v soudním sporu.

Poradenství v rámci implementace systému SAP a nároků vyplývajících ze smluvní dokumentace.

Poradenství velké české finanční instituci v souvislosti se smlouvami o úvěrovém a leasingovém financování.

Poradenství nadnárodnímu výrobci obuvi v souvislosti s právy duševního vlastnictví.

Zastupování subjektu vedoucího evidenci cenných papírů v soudním sporu o náhradu škody.

Zastupování vedoucí české finanční instituce v insolvenčním řízení ohledně prodejce automobilů, včetně zastávání funkce předsedy věřitelského výboru a stanovení postupů věřitelů v rámci řízení.

Zastupování významné české finanční instituce v insolvenčních řízeních ohledně developera v oblasti hotelů.

Zastupování právnických a fyzických osob v soudních řízeních ohledně zásahu do dobré pověsti právnické osoby/porušení práv na ochranu osobnosti a související poradenství.