zde se nacházíte:
Úvod > O nás > Mgr. Marek Ždímal

Mgr. Marek Ždímal

Právník advokátní kanceláře CHS LEGAL

E: zdimal@chslegal.eu

Předcházející praxe

Marek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2007, titul Mgr.). Již několik let působí v advokacii, kde v rámci své praxe získal bohaté zkušenosti. Několik let působil v jako podnikový právník ve významných mezinárodních společnostech.

Ve své předchozí praxi Marek nabyl široké spektrum zkušeností, ať již v oblasti práva veřejných zakázek, práva IT/IP, obchodního práva včetně práva korporátního, občanského práva, pracovního práva, potravinového práva či práva správního.  

V současné době se Marek ve své právní praxe zaměřuje především na problematiku potravinového práva, práva pracovního a práva správního, a to včetně zastupování klientů ve správních řízení, zejména v oblasti správního trestání za porušování povinností na úseku potravinového práva a práva pracovního. Marek se též věnuje obchodně-právní agendě, především oblasti obchodních závazků a oblasti práva korporátního (zakládání obchodních společností, změny v orgánech společností). Samozřejmostí je výkon právní praxe i v oblasti práva občanského.

V advokátní kanceláři CHS LEGAL s.r.o., advokátní kancelář působí Marek od roku 2018.

Dosažené vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (2007, titul Mgr.)

Jazyky

čeština, angličtina

Specializace

potravinové právo
pracovní právo
spotřebitelské právo
správní právo
obchodní právo
korporátní právo
občanské právo

Přehled významných transakcí

Komplexní právní poradenství v oblasti potravinového a spotřebitelského práva pro jeden z nejvýznamnějších nadnárodních potravinových řetězců v tuzemsku, a to včetně zastupování ve správních řízeních o uložení sankce (ČOI, SZPI, Veterinární správa, KHS, apod.).

Poskytování právního poradenství a příprava související právní dokumentace pro renomovaného zaměstnavatele v oblasti elektronických komunikací při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z dosavadního na přejímajícího zaměstnavatele .

Zastupování zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech a ve správních řízeních vedených orgány inspekce práce.

Příprava a sepis právní dokumentace a právní poradenství v oblasti korporátního práva (zakládání obchodních společností, korporátní změny).

Zajištění právní podpory tuzemské obchodní společnosti při změně právní formy.