zde se nacházíte:
Úvod > O nás > Mgr. Tereza Černochová

Mgr. Tereza Černochová

Advokát advokátní kanceláře CHS LEGAL

E: cernochova@chslegal.eu

Předcházející praxe

Tereza je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2013, titul Mgr.) V průběhu studia a následné praxe získávala zkušenosti nejen v advokacii, ale i v justici. Během roku 2011 působila jako stážistka na civilním a trestním úseku pro Obvodní soud pro Prahu 3. V letech 2013-2014 absolvovala praxi na pozici advokátního koncipienta v Advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. V advokátní kanceláři CHS LEGAL s.r.o. Tereza působí od roku 2014.

Dosažené vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2013), titul Mgr.

Členství v profesních organizacích

Česká advokátní komora, advokát od roku 2017

Česká advokátní komora, advokátní koncipientka od roku 2013

Jazyky

čeština, angličtina

Specializace

Rodinné právo
Pracovní právo
Trestní právo
Právo nemovitostní
Obchodní právo

Přehled významných transakcí

Zastupování v řízení o rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, úpravy poměrů nezletilých dětí (výživné).

Zastupování v pracovněprávních sporech.

Vymáhání pohledávek, zastupování v rámci exekučního a insolvenčního řízení.

Právní poradenství v oblasti korporátního práva (zakládání společností, korporátní změny).

Obhajoba v trestních věcech, zastupování poškozených a uplatnění náhrady škody v trestním řízení.

Zastupování významné energetické společnosti v soudních řízeních o žalobách o náhradu škody.