zde se nacházíte:
Úvod > Služby

Služby

GDPR

Advokáti v CHS LEGAL se dlouhodobě se věnují problematice osobních údajů a jejich ochraně, včetně např. zasílání nevyžádaných sdělení, kamerového monitoringu nebo věrnostních programů.

Více o GDPR

Od pořízení pozemku přes výstavbu až po koupi, prodej či pronájem nemovitosti. Kancelář se věnuje i problematice bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek.

Více informací

Zastupování klientů v soudních sporech, arbitrážích a správních řízeních. Kancelář má bohaté zkušenosti i se směnečnými spory.

Více informací

Advokátní kancelář CHS LEGAL disponuje značnými zkušenostmi s poskytováním právních služeb v oblasti insolvenčního řízení, restrukturalizací a vymáhání pohledávek.

Více informací

Komplexní služby v oblasti korporátního práva od založení společnosti až po náročné fúze a akvizice.

Více informací

Poradenství jak v oblasti soutěžního práva, tak v souvislosti s uzavíráním smluvních vztahů mezi podnikatelskými subjekty s možnými dopady na hospodářskou soutěž.

Více informací

Autorské právo, ochranné známky, patenty, průmyslové vzory, ochranu obchodních značek, ochranu know-how a v neposlední řadě IT technologie.

Více informací

Pracovněprávní vztahy a specifické úpravy v případě, kdy zahraniční zaměstnanci pracují pro české společnosti a naopak při zaměstnávání českých pracovníků u zahraničních společností

Více informací

Komplexní služby pro privátní klientelu v různých životních situacích. Typickou oblastí, s níž mají advokáti kanceláře bohaté zkušenosti, představuje rodinné právo.

Více informací

Své klienty zastupujeme, ať už jsou v pozici stíhaných, či poškozených. Obhajoba v trestních řízeních se týká jak zastupování klientů v přípravném řízení, tak u hlavního líčení.

Více informací

Bohaté pracovní zkušenosti několika členů našeho týmu z velkých českých bank. jsme schopni postihnout veškeré aspekty spojené s financování konkrétních projektů.

Více informací