zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně > Co přináší návrh EU Nařízení o ekodesignu

Detail news

Co přináší návrh EU Nařízení o ekodesignu

24.03.2024

Toto nařízení, známé jako Nařízení o ekodesignu pro udržitelné produkty (ESPR), přichází jako nástupce a zároveň rozšíření předešlé směrnice z roku 2009. Jeho hlavním cílem je podstatně překročit původní zaměření na energetickou a materiálovou účinnost tím, že do popředí staví další klíčové aspekty, jako jsou trvanlivost, spolehlivost, možnost opětovného použití, možnost snadné modernizace, opravitelnost produktů, jejich recyklace a údržba.

Zásadní rozšíření tohoto nařízení spočívá v tom, že se bude vztahovat téměř na všechny typy výrobků na trhu. Na rozdíl od předešlé směrnice, která se omezovala především na energeticky náročné produkty, jako jsou domácí spotřebiče.

Výjimky z tohoto nařízení zahrnují specifické sektory, jako jsou potraviny, krmiva pro zvířata, farmaceutické produkty a živé organismy, stejně jako motorová vozidla. Zvláštní pozornost je věnována definování a implementaci konkrétních ekodesign požadavků pro vybrané skupiny produktů, včetně železa, oceli, hliníku, textilií, nábytku, pneumatik, čisticích prostředků, chemikálií, ICT produktů a další elektroniky, na základě postupně vydávaných delegovaných aktů Evropskou komisí.

Dalším novým prvkem je zákaz ničení neprodaných textilií a obuvi, s přechodným obdobím dvou let po vstupu nařízení v platnost, s výjimkami pro malé podniky a pro mikropodniky a s šestiletým odkladem pro středně velké podniky. Evropská komise bude mít navíc pravomoc zavádět podobné zákazy pro další skupiny neprodaných produktů.

Inovativní součástí nařízení je zavedení digitálních produktových pasů, které jsou klíčové pro zajištění, že produkty uvedené na trh EU splňují určité informační požadavky. Tyto pasy mají obsahovat přesné, úplné a aktuální informace, odpovídající alespoň očekávané životnosti produktu, a musí být založeny na otevřených standardech. Musí být strojově čitelné, strukturované, dohledatelné a přenosné. Jejich provoz je navržen tak, aby zajistily vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany dat, zatímco osobní údaje zákazníků mohou být uchovávány pouze s jejich souhlasem.

Do roku 2026 Evropská komise zřídí rejstřík digitálních produktových pasů, který bude uchovávat jedinečné identifikátory produktů, provozovatelů a zařízení. Současně bude doplněn o webový portál pro vyhledávání a porovnávání informací v produktových pasech.

Nyní je na Evropském parlamentu a Radě, aby nové nařízení formálně schválily, což se očekává v nadcházejících dvou až třech měsících, před evropskými volbami v červnu 2024. Po schválení nařízení následuje jeho oficiální vstup v platnost dvacet dní po publikaci v Úředním věstníku EU. Nařízení bude aplikovatelné ve všech členských státech přímo, bez možnosti odchylné domácí regulace.

Více viz na webu EU

 

PRO DALŠÍ INFORMACE SE NA NÁS S DŮVĚROU OBRAŤTE:

Mgr. Beata Sabolová, LL.M., advokátka - kontakt: sabolova@chslegal.eu 

Mgr. David Cigánek, advokát a partner - kontakt: ciganek@chslegal.eu