zde se nacházíte:
Úvod > O nás > Mgr. Beáta Sabolová, LL.M.

Mgr. Beáta Sabolová, LL.M.

Advokát advokátní kanceláře CHS LEGAL

E: sabolova@chslegal.eu

Předcházející praxe

Beáta se ve své praxi zaměřuje na oblast bankovního a finančního, korporátního, obchodního a občanského práva. Je zkušená zejména v poskytování právního poradenství obchodním společnostem a podnikatelům při komplexních finančních transakcích, při fúzích a akvizicích, korporátních restrukturalizacích ve financování různých projektů, včetně realitních developerských projektů. Kromě své zkušenosti z mezinárodní advokátní kanceláře, kde byla členkou bankovního týmu, vedla právní tým korporátního financování v jedné z největších českých bank.

Dosažené vzdělání

Univerzita Karlova v Praze (1996)
Central European University (2002)

Jazyky

čeština, angličtina, slovenština, ruština

Specializace

Bankovní a finanční právo
Fúze a akvizice
Korporátní právo
Obchodní právo
Právo nemovitostí
Nekalá soutěž
Právo duševního vlastnictví

Přehled významných transakcí

Zastupování jednoho z největších objednavatelů reklamy v ČR ve sporech týkající se nekalé soutěže;

Příprava společenských smluv a smluv o převodu akcií/podílů, zakládání společností, zvyšování/snižování základního kapitálu, příprava korporátní dokumentace;

Právní poradenství developerovi zabývajícího se výstavbou středně velkých nákupních center;

Příprava komplexní dokumentace a zajištění postupu vydání soukromých dluhopisů;

Právní poradenství při refinancování jednoho z největších administrativních center v Praze;

Vytvoření právní struktury pro komoditní financování poskytované bankou;

Právní poradenství při financování odkupu podílů společníky významného českého obchodníka s elektronikou;

Právní poradenství při financování významného českého distributora s energiemi při nákupu solární elektrárny;

Právní poradenství při financování rozvoje středně velkého českého výrobce strojů a zařízení;

Příprava smluvní dokumentace a metodiky banky při financování velkých korporací.