zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně > Záruční program COVID II – cesta k záchraně podnikání?

Detail news

Záruční program COVID II – cesta k záchraně podnikání?

16.04.2020

Živnostníkům a malým a středním podnikům, kteří museli omezit nebo uzavřít svůj provoz v důsledku krizových opatření vlády vydaných z důvodu šíření koronaviru, by mohl pomoci program s názvem „COVID II.‟ Program se však kromě velkých podniků bohužel nevztahuje ani na podnikatele podnikající na území hlavního města Prahy, protože je financován ze strukturálních fondů. O podpoře pro pražské živnostníky a podnikatele by se zřejmě mělo ještě jednat – je tedy možné, že i pro ně bude ještě program vyhlášen. 

Subjekty splňující podmínky mohou díky tomuto programu získat provozní financování díky podpoře. O podporu je potřeba požádat u Českomoravská záruční a rozvojové banky (ČMRZB) na stanovených formulářích a spolu s požadovanými přílohami, a to vždy v určené časové lhůtě (v tzv. kolech). Jednotlivá kola jsou vyhlašována a uzavírána oznámením na webu www.cmzrb.cz. První kolo bylo do 3.4.2020, zájem byl obrovský.

Co lze získat?

Podpora z programu může být poskytnuta formou záruky za úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků nebo formou bankovní záruky za úvěr.

ČMRZB může poskytnout záruku k úvěrům spolupracujících bank až do výše 80 % jistiny, výše zaručovaného úvěru je limitována částkou 15 mil Kč (úvěr poskytne některá ze spolupracujících bank), délka ručení činí až 3 roky, dále je možný finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil Kč (další podmínky pro stanovení výše příspěvku stanoví ČMRZB).

Formou bankovní záruky lze úvěr zajistit do 70 % jistiny zaručovaného úvěru, výše zaručovaného úvěru má být od 4 mil Kč do 40 mil Kč a délka ručení do 7 let (za plnění dalších podmínek). Zvláštní pravidla mají tzv. zvláštní podporované aktivity (kam se řadí například zpracování kalamitního dřeva, Zvýhodněné regiony, Podnikatelská centra, Rodinné podniky a Materiálové a energetické využití odpadů).

Co lze z programu financovat?

Výdaje (prostředky z úvěru) je třeba vynakládat na provozní výdaje příjemce podpory (finanční příspěvek na úroky může být samozřejmě použit jen na úhradu úroků úvěru).

Druhé kolo

Druhé kolo by mělo být spuštěno 20.4.2020. Výše uvedené vychází z podmínek prvního kola programu. Není zřejmě vyloučeno, že ve druhém kole by mohlo dojít ke změně či úpravě některých podmínek či kritérií.