zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně > Novelizace zákona o elektronických komunikacích

Detail news

Novelizace zákona o elektronických komunikacích

23.11.2021

Novela zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je značně obsáhlou právní úpravou z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu. Zákon je projevem transpozice směrnice Evropské Unie o kodexu elektronických komunikací. Mezi stěžejní body novely patří dopad úpravy i na služby typu OTT (například služba WhatsApp), zákaz kontaktování zákazníka za účelem marketingových sdělení, nevyslovil-li již dříve s kontaktem souhlas (dosavadní režim opt-out nahrazuje nový režim opt-in) nebo posílení práv spotřebitele na telekomunikačním trhu.

Současně novela pozměňuje dalších čtrnáct zákonů, mezi nimiž můžeme zmínit zákon o zdravotních službách, zákon o pozemních komunikacích, zákon o požární ochraně, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o integrovaném záchranném systému či zákon o poštovních službách a další.

Zákon byl vyhlášen dne 18.10.2021 a účinnosti s výjimkami nabude dne 1.1.2022.