zde se nacházíte:
Úvod > Aktuálně > Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty a celního zákona

Detail news

Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty a celního zákona

23.11.2021

Novela Ministerstva financí č. 355/2021 Sb., měnící zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a současně zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů se týká především oblasti daňového práva a e-commerce. Návrh je reakcí na daňový balíček v rámci Evropské Unie v oblasti přeshraničního elektronického obchodování a povinnost jeho transpozice do národních právních řádů. Ústředním bodem úpravy je zrušení osvobození od daně u zásilek malé hodnoty, tedy do výše 22 EUR. Dále rozšiřuje režim zvláštního správního místa (tzv. Mini-One-Stop-Shop) na prodej a dovoz zásilek nízké hodnoty ze zahraničí. V neposlední řadě novela prodlužuje odpočty daně z přidané hodnoty pro veřejnoprávní média.

Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 30.9.2021 a účinnosti nabyl dnem 1.10.2021.